เครื่องกรองน้ำบาดาล

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกรองน้ำบาดาล สำหรับโรงงานอุตสหกรรม ระบบประปาหมู่บ้านน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ถูกกักเก็บสะสมเอาไว้อยู่ใต้ผิวดิน หรือบริเวณชั้นหิน แน่นอนเลยว่าน้ำบาดาลจะต้องมีสิ่งปนเปื้นเจือปนอยู่ด้วย ทำให้ไม่สามารถนำน้ำบาดาลไม่ใช้ได้เลยทันที จำเป็นจะต้องติดตั้ง เครื่องกรองน้ำบาดาล เพื่อทำการกรองน้ำบาดาลให้มีคุณภาพเสียก่อน

ซึ่งเครื่องกรองน้ำบาดาลนั้นยังสามารถกรองน้ำบ่อ น้ำหยาบ น้ำคลอง น้ำสนิมที่มีการปนเปื้อนเจือปนมากับน้ำบาดาลได้ โดยระบบเครื่องกรองน้ำบาดาลจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำบาดาลได้เป็นอย่างดีแน่นอน 100%

เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่
เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่

ข้อดีของการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำสนิม เครื่องกรองน้ำหยาบ เครื่องกรองน้ำคลอง หรือเครื่องกรองน้ำบ่อนั้นมีข้อดีมากมายด้วยกัน ดังนี้

1. ระบบเครื่องกรองน้ำบาดาลจะช่วยกรองสารเจือปน สารแขวนลอย หินปูนต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกจากน้ำบาดาล

2. เครื่องกรองน้ำบาดาลจะช่วยกรองเศษตะกอนต่าง ๆ รวมถึงกรองแบคทีเรีย ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เครื่องกรองน้ำบาดาลจะช่วยปรับสภาพคุณภาพของน้ำบาดาลให้มีมาตรฐานใกล้เคียงตามมาตรฐานของน้ำประปา ฉะนั้น.. มั่นใจได้เลยว่าน้ำบาดาลที่ผ่านกระบวนการกรองน้ำมาแล้ว จะมีคุณภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานชัวร์ !

4. นอกจากนี้ยังมี เครื่องกรองน้ำบาดาลอัตโนมัติ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในระบบการกรองน้ำบาดาล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

5. สามารถนำน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำบาดาลไปใช้อุปโภค บริโภคภายในครัวเรือน หรือใช้อุตสาหกรรมการเกษตร หรือใช้งานอื่น ๆ ได้ตามต้องการอย่างปลอดภัย