เครื่องกรอง RO. 24,000 ลิตร / วัน

฿

เครื่องกรอง RO 24 Q