เครื่องล้างขวด12หัว

12,500 ฿

เครื่องล้างขวด12 หัว หรือ ที่ล้างขวดน้ำดื่ม